U lodhe duke kerkuar atë
çfarë dëshiron?

Kerkohen shofere per ne Suedi

Shitet nga: Shop Al
Krijuar 5 muaj më parë

Kerkohen shofere per ne Suedi me kategori CE. Shoferi duet te posedoje patente + COD95 prej EU. Roga paguhet per kilometer: 2.5 sekonda për kilometër për rimorkio lidhëse 2.1 sekonda për kilometër për rimorkion të zakonshëm. Me firmen jemi dakorduar qe ne muaj te na siguroje pune per minimum 10 000 kilometra te paguara. Nëse shoferi mbetet në punë për më shumë se 3 muaj pa ndërprerje, atehere duke filluare prej muajit te 4-tert i paguhen 100euro ne muaj plus, me kusht që të mos ketë ndërprerje në detyrat e punës. Interneti ofrohet nga firma. Nëse shoferi mbetet 3 muaj për punë në Suedi, atëherë i paguhet një biletë kthimi (çdo muaj ne pagesa jepen plus 65euro per bileten.) Kontakt: Çdo ditë pune nga 08:30 - 15:30 ose nëpërmjet e-mailit.

Specifikat


Cmimi: 0
Kategoria: PunëSugjerimet